Opbrengsten

Hieronder vindt u de opbrengsten van bijeenkomsten die het Steunpunt (mede) heeft georganiseerd.

 


Opbrengsten taal- en rekenconferentie 'Van 1931 tot 2020'

De presentaties en foto's van de taal- en rekenconferentie 'Van 1931 tot 2020' die 27 november 2018 plaatsvond06/12/2018  in congrescentrum 1931 in Den Bosch zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten flitsbijeenkomst Kamerbrief nieuw rekenbeleid

23/11/2018 De opbrengsten van de flitsbijeenkomst van 21 november 2018 over de beleidsmaatregelen van de Kamerbrief over nieuw rekenbeleid in het vo en mbo zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten conferentie ‘De rekendocent van de toekomst’

29/11/2017 De presentaties van de conferentie van 15 november 2017 in de Woonindustrie in Nieuwegein zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten flitsbijeenkomst Examinering rekenen studenten met een beperking

21/04/2017 Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben op 20 april 2017 een flitsbijeenkomst georganiseerd over de examinering rekenen van studenten met een beperking. De opbrengsten zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten Flitsbijeenkomst Examinering Engels

30/03/2017 Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft op 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst georganiseerd over examinering Engels. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten conferentie 'Rondom Rekenen'

9/1/2017 De eerste opbrengsten van de door de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo georganiseerde conferentie 'Rondom Rekenen' (14 december 2016) zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

2/6/2016 Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft op 1 juni 2016 een flitsbijeenkomst georganiseerd over de centrale examinering Engels. De opbrengsten zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten conferentie 'Rekenen in zorg en welzijn'

21/4/2016 Op 13 april 2016 hebben de Steunpunten vo en mbo gezamenlijk een werkconferentie over rekenen in de sector Zorg & Welzijn georganiseerd. De opbrengsten van deze conferentie zijn via deze link te downloaden.


Opbrengsten Mbo Taalconferentie 5.0

15/12/2015 De opbrengsten van de Mbo Taalconferentie 5.0, die plaatsvond op woensdag 9 december 2015, zijn hier te vinden en te downloaden.


Opbrengsten rekenconferentie 'Op weg naar goed rekenonderwijs'

6/11/2015 De opbrengsten van de rekenconferentie 'Op weg naar goed rekenonderwijs', die plaatsvond op woensdag 4 november 2015, zijn hier te vinden en te downloaden.

Verloting rekenkist
Tijdens de rekenconferentie is er een rekenkist vol met leuke, praktische rekenmaterialen verloot onder de aanwezigen. Nicole Kil, docente wiskunde/rekenen, rekencoördinator, RT dyscalculie bij Lentiz onderwijsgroep, was de gelukkige winnaar.

 

 


Opbrengsten conferentie 'Taal en rekenen in de entreeopleiding'

14/10/2015 De opbrengsten van de conferentie 'Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding', die plaatsvond op 6 oktober 2015, zijn hier te vinden.


Opbrengsten flitsbijeenkomsten september 2015

24/9/2015 Download hieronder de presentaties van de flitsbijeenkomsten van 17, 18 en 21 september 2015:


Opbrengsten voorlichtingsbijeenkomst CvTE, september 2015

14/9/2015 Download de powerpointpresentatie van de voorlichtingsbijeenkomst van het CvTE van september 2015.


Opbrengsten flitsbijeenkomst Rekenen, 6 februari 2015

9/2/2015 Download de opbrengsten van de flitsbijeenkomst over rekenen van 6 februari 2015:


Opbrengsten flitsbijeenkomst Engels, 6 februari 2015

 9/2/2015 Download de opbrengsten van de flitsbijeenkomst over de pre-pilot centraal examen Engels van 6 februari 2015:


Opbrengsten verdiepingsconferentie Masterplan Dyscalculie mbo

15/12/2014 Op 8, 9 en 10 december vonden de door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo en KPC Groep georganiseerde verdiepingsconferenties in het kader van het Masterplan Dyscalculie plaats. De opbrengsten van de verdiepingsconferentie voor het mbo, die op 8 december plaatsvond, zijn via deze link te downloaden.


Opbrengsten netwerkbijeenkomst examensecretarissen

13/11/2014 Hieronder vindt u een aantal presentaties van de netwerkbijeenkomst van 10 november 2014 over dyscalculie voor de examensecretarissen en zorgcoördinatoren.


Opbrengsten conferentie 'Taal op koers!'

4/11/2014 Op woensdag 29 oktober vond in Nieuwegein de door het Steunpunt taal en rekenen mbo georganiseerde conferentie 'Taal op koers!' plaats. De opbrensten van deze geslaagde taalconferentie kunt u hier (als pdf) downloaden. Lees verder...


Opbrengsten Etalageconferentie 'Over rekenen gesproken'

26/9/2014 Op 25 september 2014 vond de etalageconferentie 'Over rekenen gesproken' plaats. Tijdens deze conferentie heeft een groot aantal docenten een presentatie gehouden over hun rekenpraktijk. Via deze link kunt u de powerpoints van de presentaties downloaden.


Opbrengsten regiobijeenkomsten 'Op weg met de instellingsexamens taal'

1/5/2014 In april vonden drie regiobijeenkomsten ‘Op weg naar de instellingsexamens taal’ plaats.

Opbrengsten:


Opbrengsten vijfde rekenconferentie Rekenen doe je zo?!

12/3/2014 Op dinsdag 11 maart vond in Nieuwegein onder het motto 'Rekenen doe je zo?!' alweer de vijfde rekenconferentie plaats. De opbrengsten van deze geslaagde bijeenkomst kunt u hier (als pdf) downloaden. Lees verder... 


Opbrengsten voorlichtingsbijeenkomst pilot dyscalculie

28/1/2014 Download de opbrengsten van de voorlichtingsbijeenkomst over de pilot dyscalculie op 27 januari 2014. Lees verder...


Opbrengsten conferentie Masterplan Dyscalculie

12/12/2013 Op 9, 11 en 12 december zijn er respectievelijk voor het vo/vso, po/so en mbo in Bunnik conferenties gehouden over het Masterplan Dyscalculie (en ernstige rekenproblemen). Via onderstaande link kunt u de presentaties van de verschillende lezingen en workshops downloaden. 


Opbrengsten flitsbijeenkomst Examinering Rekenen (nieuwe) mbo-rekendocenten

29/5/2013 Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Examens organiseerden op 29 mei een flitsbijeenkomst over de centraal ontwikkelde examens rekenen.

Tijdens de bijeenkomst gaf Jan Paul de Vries van het College voor Examens een toelichting op de nieuwe conceptsyllabi voor rekenen 2F en 3F. Ook werden examenopgaven van zowel het 2F- als het 3F-examen besproken. Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo gaf een toelichting geven op de regelgeving rondom de centraal ontwikkelde examens en de slaag-/zakbeslissing voor de diverse cohorten.

Downloads:


Opbrengsten conferentie Alledaags Rekenen

21/11/2013 Meer dan tweehonderd deelnemers, ruim dertig workshops en een beursplein met tientallen stands. Dat is de getalsmatige samenvatting van de vierde rekenconferentie voor het mbo, op maandag 21 november in Nieuwegein. Onder het motto Alledaags Rekenen stond het vormgeven van goed rekenonderwijs in de dagelijkse mbo-praktijk centraal.

Opbrengsten


Opbrengsten conferentie Regels en ruimte

8/10/2012 Op maandag 8 oktober 2012 organiseerde Steunpunt mbo in de ReeHorst in Ede een conferentie over instellingsexamens Nederlands en moderne vreemde talen in het mbo met als thema 'Regels en ruimte'. De conferentie had tot doel de mbo-instellingen te informeren over de keuzes en mogelijkheden rond de instellingsexamens en de deelnemers onderling kennis en ervaring te laten uitwisselen.

Opbrengsten


Opbrengsten Studiesucces met dyslexie en dyscalculie

11/6/2012 Hoe kunt u studenten met dyslexie en dyscalculie in het mbo optimaal begeleiden om het studiesucces te vergroten? Die vraag stond centraal tijdens de conferentie Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo.

Opbrengsten


Opbrengsten Werkconferenties Examinering

21/5/2012 Op 10 en 15 mei 2012 vonden in Eindhoven en Zwolle de jaarlijkse werkconferenties Examinering Nederlands en rekenen plaats.

Opbrengsten


Opbrengsten regiobijeenkomsten voorbeeldtoetsen Nederlands

22/3/2012 In maart en april 2012 organiseert het Steunpunt drie regionale bijeenkomsten over de voorbeeldexamens Nederlands. Deze vinden plaats op 15 en 19 maart en op 13 april in recpectievelijk Den Bosch, Zwolle en Rotterdam.

Opbrengsten


15 februari 2012 Downloads flitsbijeenkomst mvt

Tijdens twee drukbezochte flitsbijeenkomsten in de Reehorst te Ede werd op vrijdag 10 februari de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo officieel gepresenteerd.

Opbrengsten


6 december 2011: Opbrengsten: Je kunt rekenen op de rekendocent

Op dinsdag 6 december organiseerde het Steunpunt samen met de MBO Academie de rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent.

Opbrengsten


7 april 2011: Taalconferentie Taal werkt!

Donderdag 7 april 2011 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo samen met een drietal taalnetwerken (de MBO Taalcoach Academie, het Platform taal in mbo en het SLO docentennetwerk Nederlands) en de Netwerk Academy de taalconferentie ‘Taal werkt!' in de Reehorst in Ede.

Opbrengsten


2 december 2010 Opbrengsten conferentie Tijd voor rekenen

Op donderdag 2 december 2010 vond in het NBC in Nieuwegein de conferentie Tijd voor rekenen plaats. Op de website van Steunpunt Academie vindt u een compleet overzicht van de opbrengsten van deze dag.


13 september 2010: Bijeenkomst contactpersonen

Het College van Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en contactpersonen van diverse mbo-instellingen kwamen op 13 september bij elkaar in Utrecht.

Opbrengsten


Verslag werkconferenties 'Examineren taal en rekenen'

Wilt u weten wat er allemaal komt kijken bij de invoering van de 'Examinering taal en rekenen'? Lees het uitgebreide verslag van de werkconferenties over dit onderwerp in Utrecht en Eindhoven.


8 en 17 juni 2010: werkconferenties Examineren Taal en Rekenen

Op 8 en 17 juni 2010 vonden de werkconferenties Examineren Taal en Rekenen plaats. Doel van de conferenties was om de betrokken partijen binnen mbo-instellingen (ICT, examenbureau en beleid) te informeren over wat hen te wachten staat bij de invoering van de centraal ontwikkelde examens.

Opbrengsten


12 maart 2010: Taal is cruciaal: de verbinding centraal!

Op 12 maart 2010 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo en de herontwerpschool samen met de Taalcoach Academie (ITTA), het Netwerk Taal (SLO) en het Platform Taal in mbo (CINOP) een landelijke taaldag ‘Taal is cruciaal: de verbinding centraal’.

Opbrengsten


12 februari 2010: Flitsbijeenkomst over examinering taal en rekenen

Bijeenkomst vrijdagmorgen 12 februari in het NBC in Nieuwegein over de brieven van de staatssecretaris over examinering taal en rekenen in mbo.

Opbrengsten


20 november: Flitsbijeenkomst over Referentiekader en Uitvoeringsplan

Onlangs heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve inhoud van het referentiekader taal en rekenen en de koppeling van niveaus aan de verschillende onderwijssoorten. Op de flitsbijeenkomst van 20 november kon u vragen stellen over het referentiekader en het Uitvoeringsplan.


18 juni 2009: Flitsbijeenkomst over Digitale Veldraadpleging

Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseerde op 18 juni weer een informatieve flitsbijeenkomst. Aanleiding was de veldraadpleging over het prototype centraal ontwikkelde examens (coe) taal en rekenen. Deze veldraadplegingen zijn op 19 juni van start gegaan.

Opbrengsten


April 2009: Mindmaps voor taal en rekenen

In april 2009 was er een klankbordgroepbijeenkomst met een kleine twintig docenten uit het mbo onder leiding van organisatieadviesbureau Van Beekveld & Terpstra. Met behulp van mindmapping zijn ideeën, suggesties en gedachten over van het verbeteren van de
taal- en rekenprestaties in kaart gebracht.

Opbrengsten


Februari, maart 2009: Flitsbijeenkomsten over brief 22 december

Op 22 december stuurde de staatssecretaris een brief waarin ze aangaf wat zij een acceptabel reken- en taalniveau voor mbo-deelnemers vindt. Bij het Steunpunt taal en rekenen mbo kwamen veel vragen over de uitwerkingen van de brief binnen. Dat was de reden dat het Steunpunt drie flitsbijeenkomsten organiseerde.

Opbrengsten