Wie doet mee? Schrijven van 1F naar 2F!

7/2/2012

Het schrijfonderwijs op vmbo en mbo kan beter afgestemd worden op het Referentiekader Taal. Samen met docenten van vmbo, mbo en vm2-trajecten heeft SLO hiervoor twee producten ontwikkeld: een voorbeeld opdrachtenlijn van 1F naar 2F en een checklist gericht op de ontwikkeling van 1F naar 2F.

Voordat deze leerplanproducten breder verspreid kunnen worden, wil SLO ze eerst uitproberen. Vmbo-docenten Nederlands die lesgeven in de leerjaren 3 en 4, in vm2-trajecten en mbo-docenten Nederlands van mbo-opleidingen op niveau 2 en 3 kunnen hieraan meewerken.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.