Mag mbo Nederlands onvoldoende?

In de Telegraaf van 30 maart staat dat docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs verontwaardigd zijn dat tienduizenden examenkandidaten in juni wel een toets voor het vak Nederlands moeten afleggen, maar er dit jaar nog geen voldoende voor hoeven te halen.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) stelt in het artikel dat de kandidaten het recht hebben te weten dat ze "met een gerust hart een onvoldoende kunnen halen". Maar kunnen mbo-leerlingen inderdaad met een gerust hart een onvoldoende voor Nederlands halen?

Nee, dit is een misverstand
Scholen bepalen voor Nederlands op de niveaus 1,2 en 3 zelf welke prestaties voldoende zijn en welke onvoldoende voor het behalen van het diploma. Voor niveau 4 is centraal bepaald dat leerlingen ten minste drie van de vijf deelvaardigheden op voldoende niveau moeten afsluiten. De inspectie van het onderwijs controleert daarbij of het diplomabesluit deugdelijk is. Dit doet de inspectie op basis van het door de staatssecretaris vastgestelde toezichtskader.

Centraal ontwikkelde examens vanaf 2014
Vanaf 2010 legt de staatssecretaris eisen voor taal en rekenen voor het hele onderwijs wettelijk vast. De staatssecretaris volgt daarbij het advies van de commissie Meijerink. Deze eisen gelden dan ook voor het mbo en worden voor in ieder geval voor niveau 4 vanaf 2014 verplicht getoetst via centraal ontwikkelde examens.

Dijsselbloem-proof
Het is niet verstandig om de nieuwe taal- en rekeneisen op dit moment al zwaar en volgens centraal bepaalde regels te laten meewegen bij het toekennen van een diploma. Er bestaat nog geen algemeen gedeelde overeenstemming over de haalbaarheid. Bovendien hebben leerlingen en scholen er amper ervaring mee. Een dergelijke aanpak zou het risico op voortijdig schooluitval vergroten en zou niet Dijsselbloem-proof zijn. Ook omdat op dit moment de taal en rekenprestaties van leerlingen bij aanvang van hun mbo-opleiding nog niet het niveau hebben dat het volgens het nieuwe referentiekader zou moeten zijn.