De betekenis van het Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo voor scholen

Op 1 juli 2009 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt het Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft de hoofdzaken uit het plan kernachtig samengevat. Centraal staat de vraag: Wat betekent het plan voor de mbo-instellingen?