Rapportage diagnostische toetsen voorjaar 2009

In november 2009 heeft Cito de resultaten gepubliceerd van de diagnostische toetsen taal en rekenen die in de eerste helft van 2009 in het mbo zijn afgenomen.

De conclusies voor het mbo leest u in het document 'Cito: diagnostische toetsen taal en rekenen - mbo - november 2009'. In het servicedocument 'Diagnostische toetsen Cito: de betekenis voor scholen' heeft het Steunpunt de belangrijkste uitkomsten overzichtelijk onder elkaar gezet.