ICO Taal & Rekenen voor het mbo

Tijdens de flitsbijeenkomst van vrijdag 20 november 2009 heeft de heer Han van Gelder het ICO Taal en Rekenen voor het mbo gepresenteerd. Het is een webbased systeem dat in opdracht van het Steunpunt is ontwikkeld om mbo-instellingen te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het implementatieplan taal en rekenen 2010-2013.

In verband met de financiële impuls volgens de regeling Intensivering taal en rekenen mbo zijn mbo-instellingen verplicht om voor 1 april 2010 een dergelijk implementatieplan op te stellen. Iedere mbo-instelling die daarbij gebruik wil maken van het ICO-systeem, kan een toegangs- of inlogcode aanvragen via info@icotaalenrekenen.nl. Vanaf 23 november worden inlogcodes toegekend. Aan het gebruik van het systeem zijn voor de instelling geen kosten verbonden.

Eén per instelling
Let op: per mbo-instelling (AOC, ROC of vakinstelling) moet één centrale projectbeheerder worden aangewezen! Degene die de code aanvraagt, wordt door de systeembeheerders van het systeem beschouwd als de centrale projectbeheerder voor de mbo-instelling. Er wordt in principe maar één inlogcode per instelling verstrekt. Alleen in overleg tussen de projectbeheerder van de instelling en de systeembeheerders van het ICO-systeem kunnen afspraken worden gemaakt over een afwijkend gebruik op basis van bijzondere wensen binnen de instelling.

Testversie
Een testversie van het systeem blijft op verzoek beschikbaar via www.icotaalenrekenen.nl met het wachtwoord ‘test’ en de inlogcode ‘test’ als een oefenmogelijkheid. Op de testversie worden geen gegevens opgeslagen en bewaard.