Brief staatssecretaris over centrale examinering

Op 9 december 2009 heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de brief Centrale examinering taal en rekenen mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Studenten die vanaf 2010 aan een vierjarige opleiding mbo-4 beginnen, worden via digitale examens getoetst op hun niveau van de Nederlandse taal en rekenen. Het te behalen referentieniveau is 3F.

Enkele belangrijke punten uit de brief zijn:

  • Voor Nederlands mbo-4 komen de onderdelen lees- en luistervaardigheid in de digitale examens. Spreek- en schrijfvaardigheid komen in schoolexamens aan bod.
  • Voor Rekenen mbo-4 komen de onderdelen getallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden in een digitale rekentoets.
  • Mbo-4 studenten mogen voor de vakken Nederlandse taal en rekenen samen maximaal één vijf halen.
  • Er komt een overgangsbepaling voor studenten die de komende jaren een één-, twee- of driejarige mbo-4 opleiding afronden. Tot aan het studiejaar 2013/2014 kunnen instellingen aan studenten die hebben deelgenomen aan pilotexamens een bewijsstuk van de resultaten uitreiken. Studenten met een negatief resultaat kan het diploma niet worden onthouden.
  • Ook voor mbo-2 en mbo-3 komen er centraal ontwikkelde examens. Het te behalen referentieniveau is 2F. De staatssecretaris besluit later op welke wijze deze examens meetellen voor het diploma. Ze is van plan de afname voor het eerst in studiejaar 2014/2015 te verplichten. Dat is dus een jaar na de invoering van de centraal ontwikkelde examens voor mbo-4.
  • In 2014 neemt de staatssecretaris een besluit over de invoering van centraal ontwikkelde examens voor mbo-1.

Overige hoofdpunten