Uitgelicht: referentiekaders ook voor eindtermengerichte kwalificatiedossiers

Moeten opleidingen die in 2010 nog starten op basis van eindtermengerichte kwalificatiedossiers ook voldoen aan de taal- en rekeneisen op basis van de referentiekaders van Meijerink? Oftewel: als een leerling in augustus 2010 een opleiding begint op basis van een KD 2009/2010, geldt dan het referentiekader ook?

Het antwoord is: ja. Voor iedere leerling die vanaf augustus 2010 start met een mbo opleiding zijn de referentieniveaus taal en rekenen van toepassing. Ongeacht de bepaling in de experimenteerregeling dat je kan inschrijven in eerdere versies van het KD, zal de wet voorschrijven dat vanaf 1 augustus 2010 zowel voor eindtermenopleidingen als voor opleidingen op basis van kwalificatiedossiers het betreffende referentieniveau in acht moet worden genomen.

Veelgestelde vragen over taal en rekenen in mbo