Brief over implementatie referentieniveaus naar de scholen gestuurd

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft op 29 januari 2010 de brief aan de mbo-instellingen gestuurd over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen, met name over de examinering en het toezicht. Dit is de brief die was aangekondigd in de brief van 9 december 2009 aan de Tweede Kamer.

U vindt de brief onder dit artikel, net als de brief van 9 december. De bijlage 'informatie voor 2010 - 2011' bevat praktische informatie die van belang is voor de voorbereiding van het studiejaar. In het servicedocument hebben we de hoofdlijnen van de brief en bijlage 2 samengevat.