Referentieniveaus: een vergelijking op hoofdlijnen

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het Raamwerk Nederlands en het Raamwerk Rekenen/wiskunde enerzijds en de definitieve versie van het Referentiekader taal en rekenen?

Cinop en het Freudenthal Instituut hebben op verzoek van het ministerie van OCW daarover een brochure samengesteld. Hierin leest u meer over de overeenkomsten en verschillen in niveau-indeling. En over de overeenkomsten en verschillen in beschrijving van de taal- en rekenvaardigheden.

Brochure: referentieniveaus taal en rekenen in het mbo: een vergelijking op hoofdlijnen