Wet referentieniveaus aangenomen

Op 6 april heeft de Tweede Kamer de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen.

Alleen de aanwezige leden van SGP stemden tegen, alle andere aanwezige kamerleden stemden voor.