Examinering Nederlandse taal en rekenen - Generiek versus beroepsspecifiek

In het servicedocument 'Examinering Nederlandse taal en rekenen vanaf cohort 2010 - Generiek versus beroepsspecifiek' wordt ingegaan op het onderscheid tussen de generieke examinering taal en rekenen en de beroepsgerichte examinering van de referentieniveaus.

Het is een toelichting op de informatie in het cohortenschema. Van dit schema staat inmiddels een nieuwe versie op de website.