Rekenen en AKA: een praktische rekenwijzer

De Rekenwijzer AKA is ontwikkeld door de Werkgroep Rekenen AKA, in opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo en MBO 2010.

De opdracht aan de werkgroep spitste zich expliciet toe op het aanleren, onderhouden en gebruiken van rekenvaardigheden binnen de AKA- opleidingen. Het rekenonderwijs in deze opleidingen is gericht op redzaamheid en functioneel gebruik van rekenen, ook wel gecijferdheid genoemd.

De inhoud van de Rekenwijzer AKA is door iedereen op eigen wijze te gebruiken. De voorbeelden, zoals die door de werkgroep zijn verzameld, zijn slechts enkele uit vele. We hopen dat de door de werkgroep gemaakte selectie voldoende ideeŽn geeft voor verdere ontwikkeling.