Handreiking Instellingsexamens

De 'Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 2010-2011' informeert over de regelgeving die de komende jaren geldt voor examinering Nederlandse taal en rekenen in het mbo.

In ‘Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 2010-2011’worden ook tips gegevens voor de vormgeving en de inrichting van instellingsexamens. Het is een handreiking aan de mbo-instellingen om keuzes te maken in de wijze van examineren van taal- en rekenvaardigheden Ún in het zelf ontwikkelen of inkopen van exameninstrumenten.

De handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geschreven door het Steunpunt, informeert over de regelgeving. Het tweede deel, geschreven door de CED-Groep, gaat in op het ontwikkelen van instellingsexamens.

U kunt beide delen van de 'Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 2010-2011' downloaden via onderstaande links.