Nieuw servicedocument: regelgeving referentieniveaus

Op donderdag 22 juli 2010 is in het Staatsblad het definitieve Examenbesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Daarmee is een drietal samenhangende regelgevende documenten compleet: de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, het Besluit referentieniveaus taal en rekenen en het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB.

In het servicedocument ‘regelgeving referentieniveaus’ zetten we de belangrijkste regels uit deze drie documenten op een rij. Hieronder vindt u de links naar het servicedocument en de weblinks naar de relevante publicaties in het Staatsblad.