Referentiekader Moderne Vreemde Talen beschikbaar

Het 'Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo', biedt een handzaam en duidelijk kader voor Moderne Vreemde Talen in het mbo, ook nu daarvoor nog geen wetgeving is vastgesteld.

Zodra er wetgeving komt op het gebied van Moderne Vreemde Talen (verplicht Engels voor niveau 4) wordt het, in opdracht van OCW ontwikkelde, Referentiekader in een AMvB vastgesteld. Maar ook nu al kan dit document worden gebruikt als uitwerking van de niveau-aanduiding van moderne vreemde talen, zoals die in het kwalificatiedossier is aangegeven. Het Referentiekader MVT heeft eenzelfde abstractieniveau en detailniveau als het Referentiekader Taal en Rekenen.