Analyse implementatieplannen: rapportage, servicedocument en bloemlezing

Het Steunpunt heeft de implementatieplannen geanalyseerd die mbo-instellingen hebben ingediend in het kader van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo'. De rapportage daarvan, en een samenvattend servicedocument, zijn nu als download beschikbaar.

Mbo-instellingen zijn druk bezig met de ontwikkeling van taal- en rekenbeleid. Elk op hun eigen manier, vanuit hun eigen visie, ontwikkelen ze activiteiten waar zij vertrouwen in hebben en die bij hun onderwijs passen.

Speciaal voor het mbo is de ‘Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo’ van kracht. Die voorziet in een aanvullende bekostiging van activiteiten die gericht zijn op structurele verbetering van taal- en rekenvaardigheden van deelnemers. Mbo-instellingen die voor deze extra financiering in aanmerking willen komen, hebben voor 1 april 2010 een implementatieplan ingediend. De implementatieplannen beschrijven wat instellingen van plan zijn te ondernemen met de extra middelen voor taal en rekenen.

Het totaalbeeld dat uit de implementatieplannen naar voren komt, is beschreven in de 'Rapportage analyse implementatieplannen taal en rekenen mbo'. De rapportage en een servicedocument waarin de rapportage is samengevat, kunt u downloaden middels onderstaande links.

Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een selectie gemaakt van opvallende elementen uit de implementatieplannen. Elementen die voor alle mbo-instellingen bij de ontwikkeling van het taal- en rekenbeleid een bron van inspiratie kunnen zijn.

De bloemlezing 'Inspiratie voor taal en rekenen' bevat een bonte verzameling van inspirerende werkwijzen en ideeŽn over visie en beleid, strategie en aanpak, effectmeting en bijzondere activiteiten. Speciale aandacht is er voor de thema’s: professionalisering, integratie van taal en rekenen in vaklessen en BPV, doorlopende leerlijnen taal en rekenen ťn taal- en rekencentra.