Krijg meer door te delen!

Wilt u meehelpen om het Portaal Taal en Rekenen te voorzien van nóg meer bruikbare materialen? Meld uw instelling dan aan als pilotschool.

Niet al het materiaal op het Portaal Taal en Rekenen (inmiddels onderdeel van Wikiwijs Leermiddelenplein) is direct inzetbaar. Er zijn materialen bij die na bewerking beter aansluiten bij de doelgroep en de opleiding waarvoor ze ingezet worden. Die mogelijkheid biedt het Portaal. En daar heeft u niet alleen zelf profijt van maar ook uw collega's in het veld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: u heeft zelf voordeel bij de inspanningen van anderen.

Daarnaast is er veel behoefte aan beroepsgericht materiaal. Wij hopen dan ook dat docenten die dergelijk materiaal ‘in de kast’ hebben liggen, dit op het Portaal gaan uploaden. Vindt u het leuk om hiermee - eventueel met docenten van uw eigen school of een andere instelling - aan de slag te gaan, dan kunt u zich aanmelden als pilotinstelling voor het Portaal.

Wij bieden u dan het volgende aan:

  • Inhoudelijke expertise t.a.v. het gebruik van portaal en ondersteuning bij het zelf plaatsen en delen van materiaal;
  • Een in-house workshop met uw team rond delen van materiaal.

Wat levert het u op?

  • Meer materiaal dat u direct kunt gebruiken;
  • Betere vindbaarheid en toepasbaarheid van materiaal;
  • Beroepscontextgericht materiaal.

Heeft u belangstelling, meld u dan aan via info@steunpuntmbo.nl.