Inhoud 3F

Hier vindt u alle inhoudelijke informatie rondom de centraal ontwikkelde examens op niveau 3F. Voor actuele informatie en voorbeeldexamens zie: www.examenbladmbo.nl.

 


Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F beschikbaar

18/10/2016 De handreikingen rekenen 2F en 3F geven inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op recente vo-rekentoetsen en mbo-rekenexamens. De nadruk ligt op de nieuwe opgavetypen die worden gebruikt sinds de invoering van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F. Daarnaast wordt een aantal moeilijke opgaven besproken. Lees meer...


Nieuwe syllabus Nederlandse taal 3F

27/05/2016 Er zijn nieuwe syllabi Nederlandse taal 3F en 2F vastgesteld. In deze nieuwe syllabi is op verzoek van het veld de explicitering toegevoegd van het aandeel van lezen en (kijk)luisteren in de centrale examens. Deze toevoeging beschrijft de huidige praktijk en is dus geen wijziging in de inhoud van hetgeen geŽxamineerd wordt.

De nieuwe syllabi Nederlandse taal 2F en 3F gelden vanaf 1 augustus 2016 en zijn te vinden op de examenpagina’s op Examenbladmbo.nl, onder de jaarring 2016-2017.


Handreiking centrale examens taal en rekenen 2F en 3F

Op Examenbladmbo.nl is informatie te vinden over de verschillende taal- en rekenexamens die er zijn. Het betreft informatie over de syllabus, handreikingen, voorbeeldexamens en afnamemomenten. Filter rechtsboven op het schooljaar waarvan u de informatie wilt zien.


ER-examen

Op Examenbladmbo.nl is informatie te vinden over de ER-examens. Het betreft informatie over het aangepaste examen, hulpmiddelen en afnamecondities, een voorlichtingsbrochure en informatie over de rekenkaart. Filter rechtsboven op het schooljaar waarvan u de informatie wilt zien.


Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo

25/06/2015 Op 25 juni hebben de minister en staatssecretaris de regeling vastgesteld waarmee het College voor Toetsen en Examens de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo heeft goedgekeurd. Lees meer...


Antwoordenanalyse rekentoets 2F en 3F voortgezet onderwijs

10/04/2015 Net als vorig jaar heeft Cito ook dit jaar weer een analyse gemaakt van de antwoorden die de leerlingen in het vo hebben gegeven op de rekentoetsen 2F en 3F. Deze analyses zijn gemaakt op basis van de voorbeeldtoetsen van 2014. Lees meer...


Referentiesets taal en rekenen

10/1/2013 Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen en studenten gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken voert Cito – onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens en in opdracht van het ministerie van OCW – een vergelijkingsonderzoek uit onder de naam Referentiesets. Meer informatie is te vinden op www.referentiesets.nl.