Concretisering referentieniveau 2F rekenen

Wat betekent niveau 2F nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F? SLO heeft de referentieniveau 2F voor rekenen geconcretiseerd.

Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus ge´nterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel worden een toelichting en korte voorbeelden gegeven. In veel gevallen bevat de Concretisering referentieniveau 2F rekenen bij een rekendoel ook verwijzingen naar voorbeelden uit examens en lesmethoden.