Protocol dyscalculie (speciaal) po

Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Het protocol richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-onderwijs binnen de school (ook in het voortgezet onderwijs) en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.

Hieronder vindt u (als pdf) zowel het gehele protocol als de samenvatting daarvan.

Quickscan dyscalculie/dyslexie en examenresultaten
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het PON een quickscan uitgevoerd onder alle vo-scholen om een beeld te krijgen van maatregelen die scholen nemen voor (eindexamen)leerlingen met dyscalculie of dyslexie en de eindexamenresultaten die deze leerlingen behalen. Het onderzoeksverslag is hieronder te downloaden.