Brochure College voor Examens (CvE)

In de brochure 'Naar centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo' leest u wat mbo-instellingen de komende jaren op dit gebied kunnen verwachten. In de brochure leest u ook wat er van de instellingen wordt verwacht.