Personele verandering bij het Steunpunt mbo

Vanaf 1 september verlaat onze adviseur Karin Lukassen het Steunpunt taal en rekenen mbo. Ze zet haar loopbaan elders voort en blijft van daaruit betrokken bij het mbo. Binnen het Steunpunt worden haar taken overgenomen door Alet van Leeuwen.

Alet is bij het Steunpunt gedetacheerd vanuit ROC A12. Alet komt niet onbeslagen ten ijs: binnen A12 functioneerde ze onder meer als projectleider ‘intensivering Nederlands en rekenen’.

We wensen zowel Karin als Alet een hele goede start toe in de nieuwe werkkring!