Rectificatie CvE-brief implementatie COE's 19 september 2011

In de brief over de implementatie van centraal ontwikkelde examens die het College voor Examens op 19 september jongstleden verstuurde aan de CvB's, wordt gemeld dat de COE's in het jaar 2012/2013 verplicht zijn voor studenten mbo 4. Dit moet zijn 2013/2014.