Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

Komende jaren worden in het po, vo en mbo de referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens ge´ntroduceerd. Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren.

Daarom wordt, onder verantwoordelijkheid van het CvE en in opdracht van het ministerie van OCW, door Cito het Vergelijkingsonderzoek Referentiesets uitgevoerd.