Instructie voor vastlopende pilotexamens

Tijdens de pre-pilotexamens Nederlands en rekenen is gebleken dat de examens soms vastlopen. Martijn Bijleveld van ROC A12 heeft instructiemateriaal geschreven voor studenten op ROC A12.

Het betreft (aanpassingen) in de instructies voor het Rekenexamen en een verkorte instructie hoe de kandidaten vastlopers kunnen voorkomen. Deze laatste worden permanent bij alle examenplekken opgehangen. Deze instructie kan ook voor andere instellingen bruikbaar zijn om het aantal ‘vastlopers’ te beperken.