Website Steunpunt ve live!

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Steunpunt taal en rekenen per 1 januari 2012 zijn werkzaamheden uitgebreid naar volwasseneneducatie (exclusief het vavo). Voor meer informatie hierover kunt u vanaf nu terecht op de eigen website van het Steunpunt taal en rekenen ve.

Sinds 1 januari 2012 heeft het Steunpunt taal en rekenen op verzoek van het ministerie van OCW zijn activiteiten uitgebreid naar de volwasseneneducatie (exclusief het vavo). De minister van OCW acht ondersteuning van organisaties nodig bij de implementatie van de acties uit het actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland'.

Het Steunpunt neemt de ondersteuning van de aanbieders van taal- en rekenopleidingen voor volwassenen voor zijn rekening. Het Steunpunt biedt een helpdesk voor iedereen met vragen op het gebied van de volwasseneneducatie taal en rekenen. Daarnaast organiseert het Steunpunt ve overleg tussen alle partijen die bij de volwasseneneducatie betrokken zijn en onderneemt het diverse projecten.

Wilt u meedoen? Meld u dan via onderstaande link aan voor de Flitsberichten ve en word contactpersoon.