Taal de Baas


* update januari 2015: Domeinnaam Taal de Baas niet langer beschikbaar
* update november 2013: Einde gratis gebruik Taal de Baas

‘Taal de Baas’ is een online diagnosticerend en remediŰrend programma voor lezen en luisteren in het mbo. Het programma kan gebruikt worden naast bestaande toetsen en methodes. ‘Taal de Baas’ is ontwikkeld door het ITTA, Bureau ICE en Tremani in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. Het programma is (vooralsnog) gratis te gebruiken.

Voor wie is ‘Taal de Baas’ bestemd?
‘Taal de Baas’ is ontwikkeld voor studenten in het mbo, bij wie achterstanden geconstateerd zijn op het gebied van lezen en luisteren en van wie men wil onderzoeken welke onderliggende taalvaardigheden een stagnatie of achterstand in de taalontwikkeling kunnen veroorzaken.

Hoe werkt ‘Taal de Baas’?
Het is eenvoudig om met het programma te werken. Dit is tijd- en plaatsonafhankelijk. De docent/begeleider meldt kandidaten aan. Kandidaten maken eerst de diagnostische toetsen. Het programma achterhaalt niet alleen de oorzaken van taalachterstanden op het gebied van lezen en luisteren, maar biedt aansluitend op de toetsen ook gerichte oefeningen voor elke deelnemer.

Hoe kunnen we ‘Taal de Baas’ het best gebruiken?
Uit de eerste ervaringen blijkt dat ‘Taal de Baas’ in de onderwijsinstelling tot de beste resultaten leidt wanneer het wordt begeleid en geco÷rdineerd vanuit de afdeling die extra studieondersteuning of remedial teaching verzorgt . Het verdient aanbeveling om binnen de onderwijsinstelling goede afspraken te maken over het gebruik van het programma en een ‘instellingsbeheerder’ aan te stellen die de toewijzing van studenten en inlogaccounts van de docenten beheert.

Hoe kom ik aan een inlogaccount voor ‘Taal de Baas’?
Instellingsbeheerders kunnen via het aanmeldformulier een inlogaccount aanvragen en – eenmaal ingelogd - zelf gebruikers ‘aanmaken’. Als u zich aanmeldt als docent dan wordt u via het Steunpunt Taal en Rekenen mbo doorverwezen naar de instellingsbeheerder van uw organisatie.

Geeft ‘Taal de Baas’ ook een niveau-aanduiding aan?
Het toets- en oefenmateriaal is geschikt voor kandidaten die 1F beheersen en op weg zijn naar 2F. De diagnostische toetsen van ‘Taal de Bbaas’ geven geen niveau-indicatie. Dat is niet het doel van het programma. ‘Taal de Baas’ onderscheidt tien deelvaardigheden onderliggend aan lezen en luisteren: herkennend lezen, tekstbegrip en interpreterend lezen, technisch luisteren, begrijpend luisteren en interpreterend luisteren, algemene woordenschat, diepe woordkennis, beroepstaalwoorden en functiewoorden. Het gaan om het opsporen en blootleggen van onderliggende vaardigheden die achterstand op het gebied van lezen en luisteren veroorzaken. Dit kan zich op alle taalniveaus voordoen. Daarom kan ‘Taal de Baas’ ook niet gebruikt worden in plaats van een toets of methode.

Hoe lang werken kandidaten met het programma?
Hoeveel tijd een kandidaat besteedt aan het werken met ‘Taal de Baas’ hangt van enkele factoren af: welke achterstanden gaat de kandidaat wegwerken, hoeveel tijd besteedt hij hieraan, hoe gemotiveerd is hij? ‘Taal de Baas’ bevat drie diagnostische starttoetsen die elk zestig minuten in beslag nemen. Afhankelijk van de uitslag van de toets kunnen voor een kandidaat maximaal tien trajecten worden klaargezet, die elk een onderliggende vaardigheid trainen. Per onderliggende vaardigheid volgt na ongeveer drie uur oefenen een tussentijdse toets. Als de kandidaat een lage score heeft voor deze toets, staan nog voor drie uur oefeningen voor hem klaar die ook weer afgesloten worden met een eindtoets. De oefeningen worden automatisch klaargezet na het afronden van de toets.

Kunnen we ondersteuning/uitleg krijgen over het programma?
‘Taal de Baas’ is (vooralsnog) gratis. Onderwijsinstellingen kunnen een helpdesklicentie aanschaffen voor € 940,00* per jaar . Dit geeft de school recht op technische ondersteuning en gebruik van de helpdesk. Voor inhoudelijke ondersteuning bij de implementatie van 'Taal de Baas' binnen uw onderwijsinstelling kunt u terecht bij landelijke ondersteuningsinstellingen.

Meer weten over 'Taal de Baas'? Bekijk de demovideo. Op www.taaldebaas.nl kunt u online een gebruikerslicentie aanvragen.

* Prijsstelling 2011-2012