Conferenties: Studiesucces met dyslexie en dyscalculie

Op 5 en 7 juni aanstaande worden in respectievelijk Amersfoort en Eindhoven twee regionale conferenties georganiseerd in het kader van het project 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie'. Tijdens deze conferenties wordt ingegaan op de begeleiding van dyslectische en dyscalculische deelnemers bij taal en rekenen.

Doel van de conferenties is het geven van voorlichting over de hulpmiddelen bij onderwijs en examen. Ook wordt de 'schoolscan' ge´ntroduceerd, waarmee een aanzet kan worden gegeven tot het vormen van onderwijsaanbod voor de doelgroep op de mbo-scholen.