MBO Raad onderzoekt knelpunten taal en rekenen in bbl

De MBO Raad wil de dilemma's en knelpunten in kaart brengen waarmee instellingen kampen bij het invoeren van een passende aanpak voor taal- en rekenonderwijs in bbl-opleidingen. Aan de hand van deze inventarisatie wil de MBO Raad instellingen de opleidingen beter ondersteunen.

De MBO Raad krijgt signalen dat het onderwijsinstellingen onvoldoende lukt om een aanpak voor het taal- en rekenonderwijs te vinden die goed aansluit bij het bbl-onderwijs. De MBO Raad wil onderwijsinstellingen daarbij graag ondersteunen en heeft een inventarisatie-instrument ontwikkeld. Hiermee kunnen knelpunten en dilemma's in kaart worden gebracht en ontstaat meer inzicht in de vragen en ondersteuningsbehoeften die binnen het mbo leven.

De MBO Raad wil medewerkers die zicht hebben op de ontwikkeling en organisatie van het taal- en rekenonderwijs in de bbl vragen deze lijst in te vullen. Zo onstaat een breed beeld van de ondersteuningsbehoefte en kan de MBO Raad tot een gericht ondersteuningsaanbod komen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • het organiseren van expliciete/gezamenlijke vraagarticulatie richting ondersteuningsinstellingen;
  • het organiseren van uitwisselmomenten voor onderwijsinstellingen rond bepaalde thema’s;
  • het publiceren van mogelijke oplossingen bij verschillende dilemma’s.