Drieslag taal

Met Drieslag taal, Praktijkboek Nederlands in het mbo, kunnen stafmedewerkers, taalco÷rdinatoren, taalcoaches, opleidingmanagers, directieleden en docenten direct taalontwikkeling stimuleren. Het boek staat vol met handige tips, aanwijzingen, raadgevingen en vooral veel praktische informatie en voorbeelden.