Infobijeenkomst Referentiesets toetsontwikkelaars

Het College voor Examens organiseert op vrijdag 15 juni in Utrecht een informatiebijeenkomst over het project Referentiesets taal en rekenen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en/of rekenen. Makers van leermethodes die toetsen taal of rekenen ontwikkelen zijn hierbij inbegrepen.

Het project Referentiesets taal en rekenen heeft als doel de eisen van eenzelfde referentieniveau in toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk te stellen, ongeacht het schooltype dat zij volgen. De referentiesets kunnen gebruikt worden als ijkpunt voor de referentieniveaus en richten zich op het eindniveau. De sets van referentie-opgaven zijn derhalve een interessant middel voor ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen.

Daarom wil het College voor Examens aan de hand van een informatiebijeenkomst ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en/of rekenen op de hoogte stellen van dit project.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over het project Referentiesets taal en rekenen en om u aan te melden voor de infobijeenkomst.