Conferentie: Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Steunpunt mbo organiseert, samen met APS, CINOP, CPS en KPC Groep, op dinsdag 5 en donderdag 7 juni een tweetal conferenties onder het motto Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo. De conferenties worden gehouden in Amerfoort en Eindhoven.

Hoe kunt u studenten met dyslexie en dyscalculie in het mbo optimaal begeleiden om het studiesucces te vergroten?

Deze en andere vragen worden op de conferentie beantwoord. De inleiding wordt verzorgd door prof. dr. H. van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de faculteit Sociale Wetenschappen te Utrecht. In zijn inleiding zal hij de wetenschappelijke stand van zaken bespreken met betrekking tot dyscalculie, de kenmerken van en de diagnostiek bij studenten met dyscalculie.

Daarna zal drs. A. Algra van het College voor Examens de stand van zaken toelichten rondom dyslexie en dyscalculie in relatie tot de exameneisen in het mbo. Ten slotte zullen dr. L. Sontag (KPCgroep) en drs. M. Kemper (CINOP) een toelichting geven op de scan dyslexie/dyscalculie die speciaal voor het mbo is ontwikkeld.

De workshops en presentaties bieden handreikingen bij de verzwaarde exameneisen in het mbo. Zo wordt er aandacht besteed aan het vormgeven van schoolbeleid, het gebruik van hulpmiddelen, het protocol dyslexie mbo en het protocol dyscalculie mbo. Ook kunt u nader kennismaken met de door de projectgroep ontwikkelde scan, een instrument om overzicht te krijgen op de activiteiten, knelpunten en behoeften in uw instelling in verband met studenten met dyslexie/dyscalculie.