Nieuwe versie servicedocument Wijziging Examenbesluit mbo

Er is een nieuwe, meer uitgebreide versie verschenen van het servicedocument bij de wijzigingen in het Examen- en Kwalificatiebesluit Beroepsopleidingen WEB (Examenbesluit mbo) zoals die op 22 mei 2012 in het Staatsblad zijn gepubliceerd (Stb. 2012-217).

Op basis van de eerste vragen die we ontvingen, is op enkele plaatsen meer inhoudelijke toelichting ingevoegd. Om de toegankelijkheid van het wijzigingsbesluit zelf te vergroten, bevat het servicedocument nu bovendien een korte toelichting op de inhoud en opbouw van het oorspronkelijke wijzigingsbesluit en verwijst het naar de nummers van de beschreven artikelen, onderdelen en pagina's.

De wijziging van het Examenbesluit mbo hangt samen met de examinering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo-2 en -3 en met aanpassing van Examineringsvoorschriften in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

Het besluit is de definitieve versie van de wijzigingen die in juni 2011 ter internetconsultatie werden voorgesteld. In een brief van de minister van 9 januari 2012 aan de instellingen werden de verschillende voornemens toegelicht en aangevuld. Met de plaatsing in het Staatsblad zijn de wijzigingen zoals daarin opgenomen definitief geworden.

Hieronder het oorspronkelijke wijzigingsbesluit en de nieuwste versie (1.0) van het servicedocument.