Rekenconferentie: Alledaags rekenen

Op 21 november 2012 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo voor de vierde keer een conferentie over het rekenonderwijs in het mbo. De conferentie Alledaags rekenen vindt plaats in Nieuwegein en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de didactiek van het functioneel rekenen, de (centrale) examens en het opzetten van rekenbeleid voor zwakke rekenaars.

De conferentie richt zich vooral op rekendocenten en docenten in de beroepsgerichte vakken waarin rekenen een rol speelt. Daarnaast zijn ook projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die zich bezig houden met de implementatie van de referentieniveaus en de centrale examinering, van harte uitgenodigd.

Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte, een aantal workshoprondes, een informatiemarkt en een presentatieronde van standhouders op de informatiemarkt.

Meer informatie over Alledaags rekenen leest u in het flitsbericht van 26 juni 2012