Concretisering referentieniveaus rekenen

Wat betekenen de niveau nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F? SLO heeft de referentieniveaus voor rekenen geconcretiseerd.

Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus ge´nterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel worden een toelichting en korte voorbeelden gegeven. In veel gevallen bevat de concretisering bij een rekendoel ook verwijzingen naar voorbeelden uit examens en lesmethoden.

Hieronder vindt u de links naar de concretisering van de rekenniveaus Voor rekenniveau 3F komt er geen concretisering, omdat hiervoor al het nodige voorhanden is. Klik hier voor meer informatie hierover.