Concretisering referentieniveaus gesprekken en spreken

SLO heeft de referentieniveaus Nederlandse taal geconcretiseerd voor de domeinen Gesprekken en Spreken. Er worden tien voorbeelden gepresenteerd van gesprekken (video-opnamen), waarin steeds sprake is van zowel discussie als van het uitwisselen van informatie.

De concretisering is voor het vo ontwikkeld, maar er zit ook veel bruikbaar materiaal bij voor het mbo. De voorbeelden die SLO heeft geconcretiseerd dekken alle niveaus (1F, 2F, 3F en 4F) en zijn voorzien van een uitgebreide beschrijving waarin de relatie met de referentieniveaus wordt geëxpliciteerd.

Voor Spreken formuleert het Referentiekader slechts één taak: een monoloog houden. SLO presenteert elf van deze monologen (video-opnamen), verdeeld over alle referentieniveaus. Ook hier is elk voorbeeld voorzien van een duiding tegen de achtergrond van het Referentiekader.

U kunt de concretisering bestellen of downloaden via de link hieronder.