Bloemlezing implementatieplannen

De Bloemlezing implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo bevat een bonte verzameling van interessante voorbeelden uit de implementatieplannen die mbo-instellingen hebben opgesteld. De voorbeelden gaan over visie en beleid, strategie en aanpak, effectmeting en bijzondere activiteiten.

In de bloemlezing is er speciale aandacht voor de volgende thema’s:

  • professionalisering;
  • integratie van taal en rekenen in vaklessen en BPV;
  • doorlopende leerlijnen taal en rekenen;
  • taal- en rekencentra.De bloemlezing bevat innovatieve ideeŽn op het gebied van taal- en rekenonderwijs in het mbo.

Bloemlezing implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo is in januari 2011 met een aanbiedingsbrief van de minister verstuurd naar de bestuurscolleges van mbo-instellingen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft de uitgave verspreid onder haar contactpersonen taal en rekenen. Verspreiding vindt verder plaats tijdens diverse bijeenkomsten van de taal- en rekennetwerken.

In de bloemlezing wordt verwezen naar drie complete implementatieplannen. Zowel deze implementatieplannen als de aanbiedingsbrief en de bloemlezing zelf kunt u downloaden via onderstaande links.