MBO Raad onderzoekt knelpunten taal en rekenen in bbl

De MBO Raad wil de dilemma's en knelpunten in kaart brengen waarmee instellingen kampen bij het invoeren van een passende aanpak voor taal- en rekenonderwijs in bbl-opleidingen. Aan de hand van deze inventarisatie wil de MBO Raad instellingen de opleidingen beter ondersteunen.

De MBO Raad krijgt signalen dat het onderwijsinstellingen onvoldoende lukt om een aanpak voor het taal- en rekenonderwijs te vinden die goed aansluit bij het bbl-onderwijs. De MBO Raad wil onderwijsinstellingen daarbij graag ondersteunen en heeft een inventarisatie-instrument ontwikkeld. Hiermee kunnen knelpunten en dilemma's in kaart worden gebracht en ontstaat meer inzicht in de vragen en ondersteuningsbehoeften die binnen het mbo leven.