Taal en rekenen in de kwalificatiedossiers 2012-2013

In deze rubriek meer informatie over taal- en rekeneisen in kwalificatiedossiers in 2012-2013.

Hieronder vindt u een overzicht van de eisen aan Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Talen (MVT) in de kwalificatiedossiers 2012-2013 (de beschreven niveaus zijn indicatief en opgenomen in deel D van de kwalificatiedossiers).