Website taal en rekenen

22 februari 2012

Op www.taalenrekenen.nl staan voor taal en rekenen uitwerkingen van de referentieniveaus. Er zijn voor de verschillende referentieniveaus en domeinen verschillende soorten uitwerkingen beschikbaar.

De uitwerkingen zijn verschillend van aard: er zijn posters, websites, boekjes, etc. Soms beperken de uitwerkingen zich tot hoofdlijnen, soms zijn er leerlijnen en tussendoelen. Afhankelijk van uw wensen kunt u een product kiezen.