Brieven onderwijsraden advies referentiekader

4 december 2008

Brieven van de MBO Raad, VO-raad en de PO-Raad aan de minister met advies over de invoering van het referentiekader Nederlandse taal en rekenen.