Brief minister basisvaardigheden

22 december 2008

Brief van de minister van OCW aan de onderwijsinstellingen over invoering basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen mbo.