Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen

9 november 2009

De Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo is op 9 november verschenen in de Staatscourant. De regeling bevat de systematiek voor de verdeling van de voor taal en rekenen geoormerkte middelen voor het mbo. Ook de voorwaarden waaronder die middelen aan de instellingen worden verstrekt, staan in de regeling.