Brief staatssecretaris centrale examinering

9 december 2009

Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de invoering van centrale examinering taal en rekenen in het mbo.