Concept referentiekader

18 januari 2010

In dit document kunt u het concept-referentiekader taal en rekenen lezen dat in januari 2010 aangeboden is aan de Tweede Kamer.