Brief/toelichting minister op referentieniveaus

29 januari 2010

Brief (plus bijlage) van de minister van OCW aan de scholen met toelichting over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen in het onderwijs.