Voorstel vaststelling referentieniveaus

5 maart 2010

Brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer met het voorstel de wet op de referentieniveaus vast te stellen (inclusief de nota van toelichting).