Briefwisseling over invoering referentieniveaus

17 januari 2011

In onderstaande briefwisseling tussen de minister van OCW en de MBO Raad kunt u meer lezen over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in het onderwijs.