Taal en rekenen in AKA

11 april 2011

Brief van de minister (aan het Nova College) over invoering taal en rekenen bij AKA mbo 1 deelnemers.